Koopkrachtbarometer van Profacts: een beetje licht aan het einde van de tunnel


De veerkracht van de Belgische koopkracht: stappen richting herstel, maar de weg is nog niet geëffend voor iedereen, zo blijkt uit de laatste resultaten van de koopkrachtbarometer van Profacts.

Terugblikkend op het voorjaar van 2023, waren de berichten over de koopkracht van de Belgen alarmerend. Meer dan de helft van de bevolking worstelde om financieel rond te komen. Maar nu, midden in de zomer, spreken we voorzichtig van verbetering. Toch moeten we waakzaam blijven. Het percentage mensen dat elke maand met financiële uitdagingen kampt, blijft met 49% nog altijd aanzienlijk hoog.

Koopkrachtbarometer van Profacts: een beetje licht aan het einde van de tunnel

De Profacts koopkrachtbarometer vertoont enkele bemoedigende tekenen. De neerwaartse trend van de energieprijzen en de verminderde energiebehoefte hebben de budgetimpact van energiekosten verminderd, wat een gunstige impact heeft op de koopkracht. Hierdoor krijgen sommige mensen iets meer ademruimte voor andere aankopen. Men lijkt ook minder strikt te letten op het spreiden van energiegebruik, en de grote energieverslinders krijgen minder aandacht dan tijdens de wintermaanden. Vooral in juni werd dit effect goed zichtbaar, dankzij het prachtige weer met warme temperaturen en veel zon.

Ook op het gebied van voedingsaankopen zien we een stabilisatie. Consumenten blijven vasthouden aan de aangepaste koopgewoonten die ze de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Als gevolg van de enorme voedingsinflatie, wordt er nog prijsbewuster aangekocht. Een groeiende groep consumenten houdt nog meer dan voordien rekening met kortingen. Er wordt ook nog steeds minder vaak voor biologische producten gekozen. En de volumes van merkfabrikanten staan nog steeds onder druk door de verschuiving naar huismerken en hard discount.

We benadrukken dat de toename van de koopkracht en de voorzichtig positieve signalen vooral ten goede komen aan de minder zwaar getroffen groepen. Hoewel de impact van voeding en energie ook afneemt voor Belgen met een lager bestedingsbudget, blijven deze uitgaven voor deze groep nog steeds een stevige hap uit het gezinsbudget. Zij compenseren de keuze voor voeding en energie door minder te consumeren in andere domeinen, zoals horeca, cultuur en kleding.

Met een jaar aan waardevolle data biedt de koopkrachtbarometer van Profacts ons waardevolle inzichten over hoe de Belgische consument zijn aankoopgedrag in verschillende categorieën heeft aangepast. We kijken uit naar wat het najaar in petto heeft voor retail en fabrikanten.

Voor meer info kan je
vrijblijvendterecht bij Profacts

Stuur gerust een bericht naar info@profacts.be,
karen.devisch@profacts.be
of carine.vaeremans@profacts.be

[ Alle Canal berichten ]