Marketing effectiveness is belangrijk,
maar niet gemakkelijk te meten


Het meten en opvolgen van marketing effectiveness is belangrijk, maar niet eenvoudig te realiseren. En dat begint al bij de definitie van de term. Dat blijkt uit de resultaten van de derde editie van de Marketing Effectiveness Barometer, uitgevoerd door Profacts.

Effie Belgium organiseerde eind 2019 voor de derde keer op rij een enquête bij marketeers. Het doel? Nagaan in hoeverre marketingdoeltreffendheid voor hen belangrijk is en dat in samenwerking met onderzoeksbureau Profacts.

Uit de resultaten blijkt dat zo'n 80% van de respondenten het meten van de marketing effectiveness belangrijk vindt. Hiermee ligt het aandeel lager dan de vorige edities. 75% is het absoluut eens dat de impact van elke campagne moet gemeten worden.

Marketing effectiveness is belangrijk, maar niet gemakkelijk te meten

Slechts helft start met meetbare doelen

Bovendien is een duidelijke definitie van het begrip – toch best het beginpunt – en het delen daarvan duidelijk nog niet in elke onderneming gebeurd. Op deze vraag antwoordt meer dan 40% dat ze 'eerder akkoord' zijn dat er zo'n definitie is die gedeeld wordt door alle medewerkers.

Slechts de helft van de respondenten formuleert echt meetbare objectieven bij het starten van een campagne of initiatief (in 2018 bedroeg het aandeel 57%). En slechts 24% meet stelselmatig de ROCI van een campagne (43% in 2018).

Tussen droom en daad gaapt dus blijkbaar een steeds bredere kloof.

Discussie aanwakkeren

Die discrepantie blijkt feller wanneer er geanalyseerd wordt hoe marketeers naar ROCI kijken. Op de vraag of een campagne die geen directe impact op de business heeft, geen goede campagne is, antwoordt 41% dat ze het volledig oneens zijn, terwijl 35% het helemaal eens is.

Effie Belgium stelt zich alleszins tot doel om de discussie hierover aan te wakkeren en de evoluties op dit vlak op de voet te volgen.

[ Alle Canal berichten ]