Effie categorieŽn

Elke Effie case moet verplicht geregistreerd en ingediend worden binnen een van onderstaande categorieën. De keuze van de categorie geeft de grootste strategische drive aan van de campagne en heeft geenszins invloed op de scoring. Bij geval van twijfel kan in meerder categorieën worden ingeschreven zonder meerkost.

Sinds enkele jaren is Effie Belgium bewust geëvolueerd van sectoriële categorieën naar
Mission-Driven categorieën. Er worden geen quota per categorie voorzien. Een categorie is altijd maar een keuze voor de grootste driver van de strategie. Bij twijfel kan er ook in meerdere categorieën worden ingediend. De gekozen categorie duidt enkel aan wat het meest impact gehad heeft op de strategie. Deze keuze heeft geen correlatie met het al dan niet winnen van een Effie.

De Effie Awards eigenen zich het recht toe om de inzendingen in een nieuwe categorie in te delen, categorieën te herdefiniëren en/of een inzending te weigeren.